Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web dichoidailoan.com (“trang web”)! Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện và điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo những quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

  1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Trang web này là tài sản của Phạm Văn Bình và được bảo vệ bởi các luật về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và âm thanh, đều là tài sản của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của bên sở hữu.
  2. Sử Dụng Trang Web: Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý chỉ sử dụng nó cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn cam kết không sao chép, phân phối, hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  3. Nội Dung Người Dùng: Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp từ người dùng như bạn, nhưng chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung không phù hợp hoặc vi phạm bản quyền mà không cần báo trước.
  4. Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi cung cấp trang web này “như nó là” và “khi có sẵn”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
  5. Luật Áp Dụng: Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ theo luật pháp của Đài Loan.

Như vậy, việc sử dụng trang web dichoidailoan.com của bạn đòi hỏi tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin thêm.

Trân trọng,

Phạm Văn Bình